Kes ini sudah lama. Selama 2 bulan tidak dapat hendak selesaikan bagaimana thumbdrive tidak boleh menyalin fail walaupun sudah unlock. Tidak banyak tips di internet berkenaan masalah ini. Caranya adalah mengedit registry.

Sila lihat ketetapan registry di bawah.

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrrentControlSet\Control\StroageDevicePolicies
If there is a WriteProtect key (REG_DWORD) then
1 = Write Protect On
0 = Write Protect Off