Dengan menggunakan Arduino + Ultrasonic module, mungkin kita boleh buat radar. Tetapi bagaimana untuk membuat 360 darjah pusingan?

http://www.youtube.com/watch?v=sfBOC980KYA