Untuk maklumat lanjut, sila ke muka penuh artikel ini.

Jumaat lalu, dengan kemudahan yang disediakan oleh Sirduke, krew Garage Box sekali lagi keluar untuk mencari node-node baru di seluruh Leban Chondong.

Masih ingat lagi mengenai ular besar di Muar minggu lepas? dari kes ini kita boleh mendapat pelbagai pengajaran darinya.

Diketahui berita angin ini bermula dari SMS juga. Ia tersebar di seluruh Johor, Melaka and some say Singapore juga. Ia menjadi topik hadapan di Berita Harian edisi Johor. Seluruh penduduk ini telah ke Muar untuk menyaksikan....

Social engineering atau kejuruteraan sosial adalah salah satu cara hacker mendapatkan apa yang dihajati setelah komputer gagal membantunya. Inilah yang dikaji dan dipraktikan oleh Kevin Mitnick semenjak kecil. Dia berjaya mengeksploitasi segala kemudahan dan kelemahan untuk mendapatkan apa yang dia mahu. Kelemahan ini selalunya tidak disedari oleh orang yang mencipta sistem atau penggubal undang-undang.