Pada hari ini kami bersama crew baru telah menguji satu laptop Compaq Presario X1000 untuk mengetahui samada ia boleh digunakan bersama perisian Kismet dan Netstumbler. Laptop ini menggunakan wireless card Intel (sila cari spec di internet). Maka laptop ini boleh digunakan bersama netstumbler dan tidak dengan kismet. Mungkin kismet perlu diconfigurasi atau tiada module untuknya lagi. Sila buat rujukan lain.

Tempat yang terlibat adalah sepanjang Jalan Sia HY. Sampai sahaja di node Prolink,

didapati ada node baru. Download log file yang kami perolehi di sini. Mungkin ada rakan di luar sana oleh boleh mengesahkan kehadiran node baru ini.