Print
Category: wifi
Hits: 4305

Kadang kala virus, spyware dan gangguan dari program pihak ke-3 boleh mengganggu service network. Akhirnya, ikon "Local Area Connection" tiada dalam atau hilang dari folder network connect.

Caranya adalah, run arahan di bawah satu persatu pada DOS.

regsvr32 netshell.dll
regsvr32 netcfgx.dll
regsvr32 netman.dll

Selepas itu, barulah restart semula PC. Ikon akan timbul semula.

Kadang kala, upgrade XP ke XP SP1 juga boleh mengakibatkan masalah ini.